Uchwała Nr XVIII/132/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:10:56.
 Uchwała Nr XVIII/133/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-10 08:30:50.
 Uchwała Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-10 08:32:36.
 Uchwała nr XVIII/135/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:12:52.
 Uchwała Nr XVIII/136/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:15:28.
 Uchwała Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie: szczegółowych zasad wnoszenia, cofania, i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:17:46.
 Uchwała Nr XVIII/138/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 8 sierpnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim"

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:19:38.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-09-12 10:19:38
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski