Uchwała Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:30:11.
 Uchwała Nr XXI/146/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:30:55.
 Uchwała Nr XXI/147/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:26:13.
 Uchwała Nr XXI/148/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:27:27.
 Uchwała Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Sieroszewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:29:59.
 Uchwała Nr XXI/150/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla gminy Sieroszewice”.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:31:20.
 Uchwała Nr XXI/151/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:32:47.
 Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:33:53.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2012-11-27 13:33:53
Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski