Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-17 10:08:05 | Data modyfikacji: 2011-03-25 12:11:01.
 Uchwała nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Stanisław Płomiński | Data wprowadzenia: 2021-01-12 13:00:26 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:02:22.
 Uchwała nr XIX/188/2020 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Rafał Bartnik | Data wprowadzenia: 2021-01-12 11:08:56 | Data modyfikacji: 2021-01-12 11:13:18.
 Informacja o wysokości stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Sieroszewice od 1 stycznia 2021 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2021-01-12 13:21:41.
 DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:21:12 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:14:49.
 DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:22:41 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:14:28.
 DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:27:44 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:14:06.
 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:28:33 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:13:02.
 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:30:59 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:12:28.
 IL-1 Informacja o lasach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:32:28 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:12:06.
 IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:38:58 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:11:44.
 IR-1 Informacja o gruntach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:39:29 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:11:13.
 ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:43:59 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:10:48.
 ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:46:52 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:10:28.
 ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dana o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:53:55 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:10:06.
 ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dana o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:59:27 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:09:37.
 ZDR-1 Załacznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:04:55 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:09:09.
 ZDR-2 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:10:28 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:08:44.
 ZIL-1 Załacznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:11:40 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:08:16.
 ZIL-2 Załacznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:15:01 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:07:53.
 ZIL-3 Załacznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:18:38 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:07:26.
 ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:27:03 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:06:55.
 ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:27:58 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:06:28.
 ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:32:54 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:06:03.
 ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:36:21 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:05:21.
 ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:43:04 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:04:49.
 ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:48:40 | Data modyfikacji: 2021-01-12 13:04:23.

Zobacz:
   Archiwum stawek na 2012 rok
   Archiwum stawek na 2013 rok
   Archiwum stawek za 2014 rok
   Archiwum stawek za 2015 rok
   Archiwum stawek na 2016 rok
   Archiwum stawek za 2017 rok
   Archiwum stawek za 2019 rok
   Archiwum stawek za 2020 rok
   Archiwum wzorów deklaracji
Data wprowadzenia: 2020-01-10 14:48:40
Data modyfikacji: 2021-01-12 13:04:23
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska