Uchwała Nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-06 13:05:20.
 Uchwała Nr XXIII/159/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 13:16:44.
 Uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice ,

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 10:19:58 | Data modyfikacji: 2013-02-08 10:21:29.
 Uchwała Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2013 rok.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 11:13:26.
Uchwała Nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Sieroszewice
dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sieroszewice - uchwała uchylona rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5
lutego 2013 roku
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-13 09:40:30 | Data modyfikacji: 2013-02-13 09:41:50.

 Uchwała Nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2014-03-19 13:38:29 | Data modyfikacji: 2014-03-19 13:38:58.
Uchwała Nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Sieroszewice
dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
i ustalenia stawki opłaty za pojemnik - uchwała
uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2013 roku
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:18:59 | Data modyfikacji: 2013-02-08 12:20:46.
 Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 11:30:32.
Uchwała Nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Sieroszewice
z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości - uchwała
uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 1 lutego 2013 roku
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 12:08:21 | Data modyfikacji: 2013-02-08 12:20:19.
 Uchwała Nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-19 14:59:44.
 Uchwała Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013 - 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 11:34:17.
 Uchwała Nr XXIII/169/2012 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-08 11:42:29.

Zobacz:
 Sesja 12 .  Sesja 13 .  Sesja 14 .  Sesja 15 .  Sesja 16 .  Sesja 17 .  Sesja 18 .  Sesja 19 .  Sesja 20 .  Sesja 21 .  Sesja 22 .  Sesja 23 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-08 11:42:29
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski