OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:00:46 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:01:05.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:02:18 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:02:37. Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:03:05 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:03:20. Dane wyjściowe do projektowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:04:26 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:04:40. Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:05:05 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:05:18. Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:05:52 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:06:04. Przekrój normalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:06:34 | Data modyfikacji: 2013-05-10 13:07:00.


 Pytanie i odpowiedź dotyczące przetargu na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Ceglana - II etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-15 12:42:54.
 Pytania dotyczące postępowania przetargowgo

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-20 08:47:08.


 Zbiorcze zestawienie ofert z sesji otwarcia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-05-28 11:50:55.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 09:05:26 | Data modyfikacji: 2013-06-06 09:07:48.
Data wprowadzenia: 2013-06-06 09:05:26
Data modyfikacji: 2013-06-06 09:07:48
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski