OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:44:46 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:44:59.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:35:35 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:35:48. Załącznik do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:36:25 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:38:21. Dane wyjściowe do projektowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:37:00 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:38:24. Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:37:28 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:38:27. Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:37:56 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:38:30. Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:38:51 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:39:33. Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:39:21 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:39:37. Projekt budowlany cz.1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:40:01 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:40:43.
 Projekt budowlany cz. 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:40:30 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:42:37. Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:43:03 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:43:17. Przekrój normalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:45:20 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:45:41. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-06 14:46:24 | Data modyfikacji: 2013-06-06 14:46:41.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-24 15:07:12 | Data modyfikacji: 2013-06-24 15:11:39.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-06-27 14:10:34 | Data modyfikacji: 2013-06-27 14:10:52.
Data wprowadzenia: 2013-06-27 14:10:34
Data modyfikacji: 2013-06-27 14:10:52
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski